Поверителност

Предоставените доброволно лични данни са необходими за контакт с Лекториум Розикруцианум и осъществяване на качествено обслужване на потребителите на сайта.


Защитата на личните данни е от приоритетна важност за нас. Ние се ангажираме личните данни на потребителите да бъдат третирани по начин, който е в съответствие с настоящото законодателство и правилата за управление на качеството, допринасящи за осигуряване на защитено използване на Интернет.


Съгласно това, Лекториум Розикруцианум се ангажира боравенето с данни на потребителите да е в съответствие с настоящите и ефективни законодателни разпоредби и вътрешните правила за управление на качеството.


Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица.


Данните се защитават  по всички възможни начини, особено от: 
неоторизиран достъп, разкриване, промяна, изтриване и унищожение по време на мрежова комуникация (онлайн управление на данните), както и в случаите на съхранение и съхраняване на данните (офлайн управление на данните).


Личните данни могат да бъдат достъпни само от оторизирани за съответните задачи лица - чрез прилагане на контрол на достъпа на високо ниво.


Данните, записани в нашата база данни чрез регистрация, могат да бъдат анализирани в анонимна статистика за вътрешна употреба.


Потребителят изрично се съгласява, че неговите/нейните лични данни могат да се управляват, обработват и записват за горепосочените цели.


Потребителят признава, че е информиран, че съгласието му за управление на данните може да бъде променено по всяко време, или оттеглено, и той /тя може да поиска коригиране, заличаване на личните данни, както и той /тя може да поиска информация за управление на данните.