Център Кърджали

В град Кърджали се провежда информационен курс и се изнасят публични лекции. Местата за среща не са с постоянен адрес. За повече информация относно адреса, вижте подробности за конкретно събитие в Кърджали.


Центрове в други градове:

Архив събития