Център Силистра

Събития на Школата на Златния Розенкройц в Силистра
Тел. 0879203207

Няма постоянен адрес на събитията в Силистра.

В информацията за конкретно събитие в този град, ще бъде посочен и конкретен адрес.

За въпроси и повече информация относно активностите в град Силистра, потърсете ни на телефон 0879203207.

 

Центрове в други градове:

Предстоящо в център Силистра

07 декември | Силистра ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА ДИАЛЕКТИКАТА Архив събития