За истинската свобода - поглед през диамантения прозорец Утре, съм свободен, 28. февруари. 2015 г.

Днешният човек се е вкопчил в много неща от този свят, в много материални неща.
Той все повече се отдалечава от духовното и губи представа за действителността. Това, което той нарича свобода, всъщност е един малко по-голям затвор, чиито стени в началото не се забелязват.

По света обаче има много хора, които прозират цялата заблуда на този свят. Те се опитват да преодолеят всички прегради пред истинската свобода.

Свободата трябва да се изпита в настоящето.

Заповядайте на 28 февруари 2015 г. от 18:00 на среща за размисъл на тема: "За истинската свобода - поглед през диамантения прозорец"
ГР. ВАРНА, Ул. "Цар Симеон Първи" № 27,
втори етаж - над Информационен център Виделина


Адрес на събитието

ул. Цар Симеон 27, А, етаж 2 (до входа на заведение 'Блек Шийп'),

център Лекториум Розикруцианум - Варна

Подробно за центъра