ПЕРЛИТЕ НА ИЗТОКА - БУДА (от цикъла УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ - СИЛА ОТ ЕДНА ДРУГА РЕАЛНОСТ), 19. януари. 2016 г.

Адрес на събитието

кв. „Лозенец” ул. „Бисер” № 7,

от 19:00 ч.,

София

Галерия