Мистерията на живота и смъртта в светлината на Универсалното Учение Първа лекция, 24. март. 2016 г.

"Веднъж в тъмната нощ,
нощ на огорчение
от Любов запалена,
о, съдба щастлива!
Излязох от никого незабелязана,
когато в моя дом настана тишина."
Сан Хуан де ла Крус
Из „Възлизане на планината КармелПрез хилядолетията много пратеници на Божествената йерархия слизаха в тъмната нощ на диалектиката, носейки Божествената светлина. Те даряваха на падналите души живата вода на Божието слово. Тези пратеници живееха сред хората и чрез слово и дела показваха пътя за завръщане в Бащината родина, в първоначалното царство на Светлината. Хората ги наричаха Духовни учители. Благодарение на тях, след всяко затихване божественият импулс се възраждаше отново. Така всеки път Божествената любов се даряваше за възкресение, за завръщане и спасение на тези, които някога обитаваха царството на Вечността.

Заповядайте на 24-ти март от 19:00 ч.
Вход свободен

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж, от 19:00,

(над Информационен център Виделина),

Варна