ИЗБОРЪТ - СЪЩЕСТВУВАНЕ В МРАКА ИЛИ ЖИВОТ В СВЕТЛИНАТА 12. май. 2016 г.

Целият живот на човека е резултат от избора, който е правил в един или друг момент. Но колко често резултатът от нашия избор не ни харесва и тогава с целия спектър от негативни емоции и чувства се оправдаваме с вечното "Нямах избор!". Всъщност винаги имаме избор – всеки ден можем да избираме, дали да продължим да се лутаме в мъглата на илюзиите, с които щедро ни обгръща диалектиката или да се вслушаме в зова на сърцето, откъдето един непрестанен копнеж към светлината и доброто ни насочва към верния път. Но за правилния за нас избор се нуждаем и от знание. Още от зората на човечеството Универсалното учение съпътства човека и му предоставя цялото знание, от което се нуждае.


Заповядайте на 12-ти май 2016 г. от 19 часа
Вход свободен

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж, от 19:00,

(над Информационен център Виделина),

Варна

Галерия