В ПЛЕН НА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО Влиза ли светлина в стаята без прозорци?, 14. юни. 2016 г.


Може би повечето от нас познават усещането, че невидими направления влияят върху живота, насочват по почти недоловим, но неотвратим начин събитията в него. Опитите ни направим видими тези въздействия, да разгадаем тайнствените закономерности, които откриваме в това, което ни се случва, или дори зад него, понякога ни довеждат до безсилната констатация: „Предопределение! Какво можем да направим?!?”
Какво разбираме под предопределение? Как се създава и поддържа? Как то влияе върху нашия живот? Какво е предопределено и какви възможности за избор имаме в живот, рамкиран от предопределението?

Каним всички интересуващи се на нашата поредна среща - разговор, на тема: „В плен на предопределението - влиза ли светлина в стаята без прозорци?”
на 14 Юни 2016 г., в гр. София,
в „Зала 73” на ул. „Княз Борис І“ № 73 от 19 часа.

Адрес на събитието

ул. „Княз Борис І” № 73,

ЗАЛА 73, от 19:00 ч.,

София