Средата на Всичко 10. юли. 2016 г.

Истинското духовно развитие означава строеж върху крайъгълния камък, ползвайки този семенен атом като основа на регенерация на вътрешния храм.Този вътрешен храм трябва да бъде възстановен. Заради това розенкройцерите практикуват „вътрешно християнство“. Старият храм трябва да бъде изчистен и трансформиран в нов.
Приятели и гости, заповядайте на среща-разговор на 10-ти юли(неделя) от 10:30 часа в гр. Стара Загора, малката зала на х-л “Железник”

Вход свободен!

Адрес на събитието

хотел Железник, Малката конферентна зала, от 10:30 ч.,

,

Стара Загора

Галерия