СЕВЕРНИТЕ МИСТЕРИИ В СВЕТЛИНАТА НА ГНОСИСА - част II 25. март. 2017 г.От различни културни епохи до нас са достигнали безброй митове. Те обрисуват представите на древните за възникването на света, за дейността на природните сили, боговете и за човешкото съществуване след смъртта. Еда ни предава Универсалната истина чрез различни образи, според силата на въображението на слушателите. Лекцията посветена на Еда има задачата да направи експресивната сила на древните митологични образи достъпна за сегашната ни възприемчивост, тъй като Еда е епос, в който мистериите на световното развитие са представени по неподражаем начин. В нея се описва борбата на духовните или душевните сили, чрез която светлината се опитва да повдигне мрака на човешкото съзнание

Заповядайте на 25-ти март 2017 г. от 17.00 часа
Входът е свободен

Адрес на събитието

Русе,

хотел Вега, ул. Александровска 48, от 17:00 ч.,

Галерия