ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си., 19. март. 2017 г.

Обикновено под понятието "човек" хората разбират физическото тяло, което е обитавано и се оживява от душата.
Но според Универсалното учение човекът е нещо много по-сложно. Той е един микрокосмос, който представлява едно кълбо с радиус 8-9 метра. Този микрокосмос, тази малка вселена има сложно устройство.
Заповядайте на 19-ти март (неделя) 2017 г. от 13:00 ч.
Вход свободен

Адрес на събитието

Кърджали,

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" 35, зала 203 от 13:00 ч,