КОСМИЧЕСКОТО ДВУЕДИНСТВО 20. ноември. 2018 г.

Често острите конфликти, в които се оказваме впримчени, ни поставят пред извода, че е нарушено някакво основно равновесие между съзидателните сили. Условно можем да ги наречем мъжко и женско начало. Има безброй призиви, техники, съвети, опити за привеждането им в равновесие. Но ние отново и отново търсим този недостижим баланс, защото имаме все по-остра нужда от него, и все не го постигаме. А дали зад борбата за недостижимо равновесие не се крие нещо друго? Друга задача? Друга цел, действителност, реализация? Ако ви вълнуват тези и други подобни въпроси, заповядайте на кратка презентация и среща-разговор по темата.


Заповядайте на 20-ти ноември (вторник) от 19:00 часа
зала "Есенс", ул. "6 септември" № 37, гр. София
Вход свободен 

Адрес на събитието

СОФИЯ,

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19.00 ч.,