Индивидуален виртуален информационен курс ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ РОЗЕНКРОЙЦЕРИ, 01. април - 11. септември. 2012 г.

Център Стара Загора провежда индивидуален виртуален информационен курс на следния електронен адрес:
rozakrois@abv.bg

Свързани статии

Учение и цел

Адрес на събитието

,

център Лекториум Розикруцианум - Стара Загора

Подробно за центъра