В търсене на Универсалната мъдрост - Китайският Гносис Новораждане в Дао, 24. февруари. 2018 г.

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж,

от 15:00 ч.,

Варна