В търсене на Универсалната мъдрост Китайският Гносис, 16. декември. 2017 г.

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж,

от 15:00 ч.,

Варна