АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ Как в рамките на един алхимичен процес човекът се одухотворява и достига съвършенство?, 24. март. 2018 г.

Алхимията, известна като наука за превръщането на металите, в духовния си вариант е науката за превръщането на оловото (символизиращо природния човек) в злато (Духовния човек). Така в рамките на алхимичния процес човекът се одухотворява и постига съвършенство.

Заповядайте на 24-ти март (събота) 2018 г. от 13:00 часа
в НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" № 35, зала 203

Вход свободен

Свързани събития

25 март 2018 г. | Стара Загора АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ

Адрес на събитието

Кърджали,

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" №35, зала 203 от 13:00 ч,