АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ Как в рамките на един алхимичен процес човекът се одухотворява и достига съвършенство?, 08. май. 2021 г.

Алхимията, известна като наука за превръщането на металите, в духовния си вариант е науката за превръщането на оловото (символизиращо природния човек) в злато (Духовния човек).
Така в рамките на алхимичния процес човекът се одухотворява и постига съвършенство.

Заповядайте на 8-ми май (събота) 2021 г. от 10:00 часа
в НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" № 35, ет. 2, зала 207

Вход свободен
Свързани събития

08 май 2021 г. | Хасково АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ

Адрес на събитието

Кърджали,

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" №35, ет. 2, зала 207 от 10:00 ч,