ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си.., 24. ноември. 2019 г.

Обикновено под понятието "човек" хората разбират физическото тяло, което е обитавано и се оживява от душата.
Но според Универсалното учение човекът е нещо много по-сложно. Той е един микрокосмос, който представлява едно кълбо с радиус 8-9 метра. Този микрокосмос, тази малка вселена има сложно устройство.
Заповядайте на 24-ти ноември (неделя) 2019 г. от 15:00 ч.
в малката конферентна зала на хотел Железник, ул.“Парчевич” №1
Вход свободен

Свързани събития

23 ноември 2019 г. | Хасково ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА 10 април 2022 г. | Кърджали ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – РЕНЕСАНС НА ДУХОВНОСТТА

Адрес на събитието

малка конферентна зала на хотел Железник, ул.“Парчевич” №1,

от 15:00 часа,

Стара Загора