ЧОВЕКЪТ КАТО МИКРОКОСМОС. НОВОРАЖДАНЕ ИЛИ РЕИНКАРНАЦИЯ? 31. март. 2020 г.

СЪБИТИЕТО Е ОТМЕНЕНО!
Ние сме свикнали да наричаме човек самите себе си, аз-осъзнатата личност. В действителност човешкото същество в своята цялостност, може да бъде обозначено като микрокосмос – един умален свят.
    Той състои от седем въртящи се една в друга жизнени сфери с център Праатомът.
    Първоначално съществувал микрокосмос, в който се изявявал Духът. В него имало абсолютно единство между Дух, душа и тяло.
Микрокосмосът се намирал в хармония с плана за сътворението и се ръководел от него. Сега, вместо микрокосмос, в който да се изявява Духът, съществува микрокосмос, напълно отделен от Него. Защото, в течение на еони време, в резултат на събираните опитности на живелите в него личности, се е развило висшето аз на микрокосмоса, а с всяко превъплъщение се появява ново нисше аз. Но и висшето и нисшето аз, заедно с микрокосмоса са привързани към диалектичната сфера на съществуване и се подчиняват на нейните закони.
    Човекът, такъв какъвто го познаваме днес, е временно проявление в един силно повреден микрокосмос. Но въпреки своето падение и постоянно влошаващо се състояние, микрокосмосът си остава безсмъртен. За да има възможност да се изяви, той трябва да се свързва с нова временна личност и следователно остава свързан с диалектичната жизнена сфера.
    Благодарение на този процес още в първия момент на падение са били създадени условия за възстановяването на връзката на микрокосмоса с божествената природа. Личността може да преживее безчислени опитности, за да разбере че целта на живота не може да се намери в тази плоскост и водена от праспомена и гностичното излъчване, да поеме по пътя на духовното възраждане на микрокосмоса.

    Приятели, нашата трета беседа от цикъла за Универсалното учение ще се проведе на 31 март, вторник, от 19:00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Свързани събития

10 март 2020 г. | София ПРОЯВЛЕНИЯТА НА ДУХА 03 ноември 2020 г. | София КАКВО Е ДУХОВНОСТ? 11 ноември 2020 г. | София ДВЕТЕ ЖИЗНЕНИ ПОЛЕТА

Адрес на събитието

СОФИЯ,

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19:00 ч. /вътрешен двор/,