БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ Каква е връзката между богомили, катари и розенкройцери?, 21. декември. 2019 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…

Заповядайте на 21-ви декември (събота) 2019 г. от 15:00 часа
в нашия център в гр. Варна
Входът е свободен

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж,

от 15:00 ч.,

Варна