ГНОСИС И НЕЗАВИСИМОСТ Независими ли сме?, 25. януари. 2020 г.

Човек винаги е искал да бъде автономен и независим. Ако се върнем назад в историята ще видим безбройните и неуспешни опити това да се осъществи. Наистина, в този свят, в който живеем, независимостта е само привидна, илюзорна, както е илюзорен и този свят, който древните нарекли Майа, великата илюзия. Защото в него всяка мечта за нещо по-добро в крайна сметка се оказва илюзия. И все пак човек може да получи независимост, независимост от всичко, ако изостави всичко, ако отдаде живота си на Духовното в себе си.


Заповядайте на 25-ти януари 2020 г. от 16:00 ч.
в в конферентната зала на хотел "Вега", ул. "Александровска" 48
.
Вход свободен

Адрес на събитието

Русе,

хотел Вега, ул. Александровска 48, от 16:00 ч.,