УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ. БИБЛИЯТА. Видимата и невидимата Библия., 28. януари. 2020 г.

Освобождаващата същност на Универсалното Учение се излъчва от Божествената природа като светлина, като сила и мъдрост. Тази светлина дава живот и участва във всеки божествен процес на сътворяване.

Земният човек не може да възприеме или усети това излъчване, въпреки че всеки миг се намира под неговото въздействие. Излъчването може да се възприеме единствено от божествената искра, от изначалния Атом в сърцето на човека, който пробужда в него праспомена.

Във връзка с това Учението на Мъдростта говори за вътрешна, животворна вяра, в смисъл на вътрешна увереност. Тя е пробуждането от докосването на Гносиса. Ако тази вяра не се роди в човека, за него Универсалното Учение остава затворена книга. Вярата дарява освобождаващ живот за този, който има смелостта да премине през всичко вродено и заучено, през омагьосващия кръг на диалектиката и започне нов живот. Човек разбира само дотолкова, доколкото е реализирал Универсалното учение в себе си. Това е ключът, отключващ Светото писание, Библията.

В книгата „ Веруюто на Розенкройцерското братство”, която е част от Духовния Завет на Класическия Орден на Розенкройцерите, четем следното:

„Така, най-близки и подобни на нас са онези, които превръщат тази единствена по рода си книга в критерий и ориентир на своя живот, в ядро на своите изследвания и в най-прекия път за цялото човечество… Много повече от наш дълг е да свидетелстваме, че от сътворението на света, на човечеството не е подарявана по-великолепна, по-достойна за удивление и по-оздравителна книга от Библията. Благословен е този, който я има, по-благословен е този, който задълбочено я чете, но най-благословен е този, който дълбоко я изучава, разбира и следва. Такъв е най-близо до Бога и се уподобява Нему.“

Може да се попита: защо е дадена библията на човечеството, след както е заключена със седем печата?- Школата на Златния Розенкройц вижда в Библията не само ръководство, но преди всичко потвърждение, заверяване на това, което е било осъществено по обновителния път. Светото писание се разкрива на тези, които в силата на Гносиса застават на пътя на себеосвобождението и всяка измината от тях стъпка ще бъде потвърдена.

В езотеричен смисъл може да се говори за две Библии: Първата е видимата книга, печатното слово, което всеки от нас може да придобие и чете. Втората е невидимата Библия, Универсалното Учение. Тази втора Библия е вездесъщата божествена Мъдрост, универсалната сила, спуснала се в диалектичния свят с падението на микрокосмоса. Тя е винаги с нас и около нас. Тя е и вечния Път, който води човека обратно към неговото изначално богочовешко състояние.

Видимата Библия може да бъде разбрана само с помощта на невидимата. Затова търсещият Истината трябва да започне с разшифроване на невидимата Библия, с Универсалното Учение. А тази невидима Библия се разкрива само чрез вървенето по самия Път.

Приятели, в началото на Новата година продължаваме с шеста беседа от цикъла за Универсалното учение, която ще се проведе на 28 януари, вторник, от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Свързани събития

21 януари 2020 г. | София КЛЮЧОВЕ КЪМ ИСТИНСКОТО ЕДИНСТВО

Адрес на събитието

СОФИЯ,

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19:00 ч. /вътрешен двор/,