БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ Каква е връзката между богомили, катари и розенкройцери?, 25. януари. 2020 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…

Заповядайте на 25-ти януари (събота) 2020 г. от 15:00 часа
в хотел "Изида", гр. Добрич, ул. "Генерал Колев" № 49
Входът е свободен

Адрес на събитието

хотел Изида, ул. Генерал Колев № 49,

от 15:00 ч.,

ДОБРИЧ