АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ Презентация, 09. февруари. 2020 г.

Относно алхимията съществуват две мнения. Според едното схващане алхимията представлява превръщане на металите в буквалния смисъл на думата.
   Другото схващане е, че превръщането на металите трябва да се разбира в чисто духовен смисъл. При това става дума за златото на Духа, който трябва да се освободи от низшето и да се издигне в една по-висша действителност.
   Първото мнение е абсолютно погрешно. Второто мнение, като една от задачите на човека съдържа в себе си известна истина, но тя още нищо не казва относно алхимията на Розенкройцерите. Едно по-подробно изучаване и проникване през воалите, забулващи нещата, ни обяснява какво представлява истинската алхимия.

Да повдигнем заедно воалите скриващи Истинската Розенкройцерска Алхимия, На 09.02.2020 г. в неделя, от 16:00 ч. в залата на хотел "Изида".
ВХОД СВОБОДЕН!

Адрес на събитието

хотел Изида, ул. Генерал Колев № 49,

от 16:00 ч.,

ДОБРИЧ