ПЪРВОНАЧАЛНОТО БОЖЕСТВЕНО ЯДРО В ЧОВЕКА – БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРААТОМ 25. февруари. 2020 г.

В центъра на нашето сърце живее една искра на Духа – основа за вътрешно пробуждане и чрез нея Истината може да бъде разбулена. Този Духовен принцип ни тласка към нови и нови опитности, свързани с нас самите и със света. По този начин един ден ние ще прозрем същността на нашето собствено същество и на нашия свят.


Но истинското познание не е интелектуално знание. За да вървим по вътрешния път, не е необходимо да трупаме култура и събираме още знания. Защото ако продължаваме да се стремим към култура, само ще продължим да изграждаме нови стени около Божественото праядро в нас.
     Нашите многобройни идеи и експерименти все по-силно ще ни обвързват със света на противоположностите.      Много по-необходимо е да изградим едно ново съзнание, на базата на първоначалния спомен в сърцето. Ние го наричаме също и праспомен.
     Този свят обаче е замислен само като поле за развитие, в което човекът, на базата на безброй опитности, един ден да може да направи пробив към гностичното съзнание. Тогава той ще може да тръгне по един път, водещ го към първоначалното Божествено, към извора на своя пракопнеж.
     Ние можем да открием в себе си Плана за новораждането на Първоначалния човек и въз основа на това да се завърнем в Божествената природа.
     В гностичното “Евангелие на Истината” по отношение на хората, които в този смисъл са се отправяли по пътя към Бог, се казва следното: “Те самите са Истината. И Отец е в тях, и те са в Отца”.

     Приятели, първата беседа от новия цикъл за Универсалното учение ще се проведе на 25 февруари, вторник, от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Адрес на събитието

СОФИЯ,

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19:00 ч. /вътрешен двор/,