ОТМЯНА НА ВСИЧКИ СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 11 - 31. март. 2020 г.

Приятели,
поради настъпилата обстановка в страната
ВСИЧКИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ СЕ ОТМЕНЯТ!

Адрес на събитието

Всички градове,

,