МИСЛЕНЕ И ЗДРАВЕ В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ Презентация, 18. октомври. 2020 г.

За земния човек здравето винаги е било от значение. Какво ли не прави, за да бъде здрав. За негово съжаление обаче, накрая пак умира. Какъв смисъл имат тези усилия?

Защо трябва да сме здрави?
Как мисленето и душата ни влияят на тялото ни?

В ерата на Водолея космическите излъчванията стават все по-силни и стимулират развитието на определени качества:
   • промяна на съзнанието
   • дематериализация
   • откритост и прозрачност
   • братство и равенство
   • автономия (неприемане на авторитети)

Но това ще се случи само ако реагираме позитивно на тези излъчвания. Иначе ще възникнат болести, които човечеството още не познава.

Заповядайте на 18-ти октомври (неделя) 2020 г. от 10:00 часа, в хотел Вега, ул. Александровска 48.
Вход свободен

Адрес на събитието

Русе,

хотел Вега, ул. Александровска 48, от 10:00 ч.,