СЕБЕПОЗНАНИЕ. ПОЗНАНИЕ ЗА ДВАТА ПРИРОДНИ ПОРЯДЪКА. Себепознанието е фундаменталното условие за вървенето по гностичния път., 14. октомври. 2020 г.

Приятели,
От името на Школата на Розата и Кръста сърдечно ви каним на втората презентация от нашия нов цикъл “Дванадесетте ключа на Универсалното учение“ на тема „Себепознание. Познание за двата природни порядъка“.
     Исус Христос нееднократно заявява: “Царството Божие е във вас”. Защото Духовното ядро, Розата в сърцето съдържа всичко необходимо за възстановяване на първоначалния Божествен човек, на Божието царство. От този безсмъртен принцип в човека произлиза истинското познание, прозрението, Гносисът. От себепознанието произтича познанието на света.
    В Библията четем: “Моят народ умира, защото му липсва познание”. Защо? Защото човешкият стремеж към познание е насочен и се определя от преходния свят, от свързаните с него интереси и нужди. Но съзнанието ни разполага и с друга възможност -когато вътрешната ни същност се насочи към непреходния свят на Божествения дух. Изразява се в копнежа ни към съвършенство, хармония, любов и ни води към истинско познание за смисъла на нашия живот и дълбоката ни същност.

Срещата ще се състои в зала Г-8, на адрес: гр. София, ул.“Гладстон“ 8, на 14 октомври, сряда, от 19.00 часа.
Входът е безплатен. Заповядайте.

Във връзка с изискванията – молим, носете защитни маски.

Свързани събития

28 октомври 2020 г. | София ДВЕТЕ ЖИЗНЕНИ ПОЛЕТА

Адрес на събитието

СОФИЯ,

гр. София, ул.“Гладстон“ 8, зала Г-8 от 19:00 ч.,