МИСЛЕНЕ И ЗДРАВЕ В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ Презентация, 30. май. 2021 г.

За земния човек здравето винаги е било от значение. Какво ли не прави, за да бъде здрав. За негово съжаление обаче, накрая пак умира. Какъв смисъл имат тези усилия?

Защо трябва да сме здрави?
Как мисленето и душата ни влияят на тялото ни?

В ерата на Водолея космическите излъчванията стават все по-силни и стимулират развитието на определени качества:
   • промяна на съзнанието
   • дематериализация
   • откритост и прозрачност
   • братство и равенство
   • автономия (неприемане на авторитети)

Но това ще се случи само ако реагираме позитивно на тези излъчвания. Иначе ще възникнат болести, които човечеството още не познава.

Заповядайте на 30-ти май (неделя) 2021 г. от 15:00 ч.
в Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, бул. “Бели Лом” №28

Вход свободен
Свързани събития

29 май 2021 г. | Габрово ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА 30 май 2021 г. | Русе ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА 29 май 2021 г. | Велико Търново ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА

Адрес на събитието

Разград,

Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, бул. “Бели Лом” №28, от 15:00 ч.,