Децата на Новото време 30. март. 2013 г.

Раждането на Новото съзнание

 

30. Март. 2013г, от 16.30 часа в

гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 39, ет.1

Вход-свободен!

Адрес на събитието

ул. Волга № 47,

център Лекториум Розикруцианум - Пловдив

Подробно за центъра

Галерия