СЪЗНАНИЕТО 01. юли - 31. август. 2022 г.

Съзнанието е важен аспект в процеса, който предлага Духовната школа.
Всъщност от съзнанието зависи докъде ще стигне по Пътя търсещият Светлината човек.
Затова в тази среща за размисъл ще гпворим за съзнанието:
за съзнанието на личността
и за съзнанието на ядрото на Божествената душа.
...

На този линк (https://vimeo.com/726061518) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС,

,

среща за размисъл