Школата на Златния Розенкройц провежда 2 пъти годишно виртуален информационен курс: единият започва през м. Март, а другият - през м. Октомври!
В момента няма активен виртуален курс или ако има е в напреднал стадий! Моля, изчакайте следващия.
Можете предварително да заявите участие в следващия курс на email адрес: lrc.letters@abv.bg като изпратите име, фамилия и в кой град живеете.

Но междувременно можете да посетите някое от нашите публични мероприятия, които се провеждат в различни градове. Можете да ги видите на заглавната страница на нашия сайт

На същата страница можете да се запишете за месечния ни бюлетин.