Центрове (с осветени храмове) и градове, в които Школата развива дейност