Пентаграм - избрани статии

Избрани текстове и статии от списание "Пентаграм" - издание на Лекториум Розикруцианум

Всички статии

НОВОРАЖДАНЕТО И НЕГОВИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

НОВОРАЖДАНЕТО И НЕГОВИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

За сериозно търсещия човек вероятно няма по-важен въпрос от този:
„Как да стъпя на Пътя, водещ към Новото жизнено поле, и да го извървя?"
Ние никога не мислим и говорим достатъчно за проблема на новораждането. По всяка вероятност този психологически проблем ще възникне, когато търсещият се е отегчил от всички философии. Всичко, което тогава той ще иска да знае, е как в личния си живот, в специфичните обстоятелства, в които живее, може да върви по Пътя, водещ към Новото жизнено поле - Пътя на Християн Розенкройц.
Връзката между музиката  и човешкия стремеж към духовност

Връзката между музиката и човешкия стремеж към духовност

Виктор Юго дефинира музиката по следния начин: “Музиката изразява онова, което не може да бъде изказано, но за което е невъзможно да се замълчи.“
    Рудолф Щайнер е още по-ясен: „Това, което усеща душата по своя път на посвещение, не може да бъде предадено, но за него може да се изпее песен или да се напише музика“.
    Тези цитати описват ролята на музиката в човешкото развитие. Тя може да бъде наречена световният език на душата. Човек е подтикван от вътрешен огън да изразява и разкрива усещанията си, своята душа, посредством музиката. ...
МУЗИКАТА НА СФЕРИТЕ

МУЗИКАТА НА СФЕРИТЕ

Феручио Бузони /1866-1924/, италиански пианист и композитор, пише на 3 март 1910 г.:
       „Елате, последвайте ме в царството на музиката. Освободихте ли се от земните окови, които ви пречат да достигнете до вечността?  Елате тогава! Тук удивлението няма край и от началото се чувствате като у дома си. В началото все се още не чувате нищо, защото всичко издава звуци! Но по-късно се появява способността да различавате различните звуци: всяка звезда пулсира със собствен ритъм; всяка планета има собствен такт. И сърцето на всяка звезда и планета бие различно. И всички ритми са в хармония помежду си и макар и да са отделни, са едно цяло. ...
МИСТЕРИЯТА НА СЪРЦЕТО

МИСТЕРИЯТА НА СЪРЦЕТО

Ако разгледаме особеностите на сърцето, ще разберем защо тъкмо този орган може да служи като инструмент на Божествената светлина. Сърцето е най-мощният мускул в човешкото тяло и не старее. То е създадено, за да изпълнява необикновената си функция от първия до последния дъх на човека. ...
В плен на сетивните органи

В плен на сетивните органи

Означава ли това, че ние чрез своя мозък, осъзнато или не, сме така устроени, че непрекъснато трябва да се борим с едни и същи проблеми и несъвършенства като последица от определено емоционално състояние, в което нашата психика ни държи в плен? Възможен ли е изход от пленничеството на биологичните механизми? Дали ние сме само реагиращи машини, заети с непрекъснатото изграждане на защитни системи...
НИКИТА - АПОСТОЛ НА УНИВЕРСАЛНАТА ВЕРИГА

НИКИТА - АПОСТОЛ НА УНИВЕРСАЛНАТА ВЕРИГА

В 1167 г. когато огромната клада беше издигната във Везле, където много от Катарите намериха смъртта си, във Франция дойде Никита. Той беше завладяващ оратор и Водач на Богомилите в България.
БЕЗГРАНИЧНО БЛИЗО

БЕЗГРАНИЧНО БЛИЗО

Преди 2500 години Лао Дзъ е казал: „Който познава хората е мъдър, който познава себе си е посветен“. „По-лесно е да стигнеш до Марс, отколкото до самия себе си“, констатира Карл Густав Юнг в средата на миналото столетие.
ПЪТУВАНЕТО НА ПТИЦИТЕ

ПЪТУВАНЕТО НА ПТИЦИТЕ

Съществуват безброй символични разкази и митове, които изобразяват мъчителното търсене от човека на своето истинско себе. Един от тях е „Птичият събор“ написана през дванадесетото столетие от персийския поет и мистик Фарид уд Дин Аттар.
СЕДЕМТЕ ДОЛИНИ

СЕДЕМТЕ ДОЛИНИ

Фарид уд Дин Аттар, суфи поет от дванадесетото столетие е описал духовното пътуване към истината под формата на „седем долини“.
Тайните на ФАМА

Тайните на ФАМА

„Нищо“ е едно много абстрактно понятие за нас хората, до което не можем да се доближим с разум и чувстване. Или пък може би е твърде очевидно, твърде близко и просто за разбиране? В крайна сметка много лесно се изплъзва от възможностите ни за възприемане. Ако искаме обаче абстрактно да си представим "нещо", можем например да помислим за отворената гробница в голямата пирамида в Гиза. В празнотата на този...
Свържи мисловната способност с Душата

Свържи мисловната способност с Душата

Съвременният свят се променя бързо, всичко е мимолетно и поради това несигурно. Вследствие на това виждаме колко много хора търсят опорна точка в духовното. Това търсене е реакция и на един зов. Писатели и философи също се вдъхновяват от този зов. Много и различни течения също реагират, всяко по свой специфичен начин, търсейки съгласие и свързване помежду си. Един духовен зов отеква във всички хора.
ЩАСТЛИВИЯТ ХАНС

ЩАСТЛИВИЯТ ХАНС

Една стара приказка разказва за Ханс, който се връщал към майчиния си дом с буца злато, голяма колкото главата му. Тя му била дадена от неговия господар, като отплата за чиракуването му. По пътя обратно към дома той първо заменил златото срещу кон. След това заменил коня за крава, кравата – за прасе, прасето – за гъска, а гъската – за точило. Накрая хвърлил точилото в кладенеца. И щастието му било безгранично.

ДА НЕ ПРАВИШ ВЪТРЕШНО РАЗГРАНИЧЕНИЕ

ДА НЕ ПРАВИШ ВЪТРЕШНО РАЗГРАНИЧЕНИЕ

Колкото по-разнообразна, но в същото време хармонична, е групата, толкова по-добре ще напредва по пътя...
НАСТРОЙВАНЕ КЪМ ВЕЧНОСТТА

НАСТРОЙВАНЕ КЪМ ВЕЧНОСТТА

За всички излъчвания е вярно, че проникват по различен начин във всяко отделно човешко същество и му въздействат различно
САМО СВЕТЛИНАТА ОТРАЗЯВА СВЕТЛИНА

САМО СВЕТЛИНАТА ОТРАЗЯВА СВЕТЛИНА

Точно както светлината се превръща в тъмнина, ако няма обект, който да я отразява, съзнанието е несъзнателно, ако не изживява опитности...
Името ми е ФОТОН

Името ми е ФОТОН

Аз знам твоето името, а ти моето? Когато се говори за светлината, е необходимо да го знаеш, защото това е моята специалност. Името ми е Фотон: понякога ме наричат също светлинна частица...
НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА ВОЛЯТА И ЖЕЛАНИЕТО

НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА ВОЛЯТА И ЖЕЛАНИЕТО

 И както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на Небесния...
Философията на новия живот, която Духовната Школа на Златния Розенкройц непрестанно разпространява, съдържа някои забележителни отправни точки, които напълно потвърждават думите на ап. Павел.

Просветление за геймърите

Просветление за геймърите

Възможно ли е случващото се в интернет да доведе до Просветление? Възможно ли е тъкмо компютърните игри да доведат до промяна в позитивен смисъл на съзнанието? От Last Life (последен живот) към Истинския живот...
Защо съм розенкройцер?

Защо съм розенкройцер?

Темата на това изказване ми е много скъпа. Искам подробно да ви обясня защо наричам себе си розенкройцер. Това, което имам предвид е, че розенкройцер не се става само чрез встъпване в Западна мистерийна школа или чрез членство в Лекториум Розикруцианум. Розенкройцер се става ...

Христос и Новата атмосферна сила

Христос и Новата атмосферна сила

Универсалното учение винаги е представяло Христос като първообраз на съвършеното, духовно човешко същество, кой­то чрез смирение премахва разделението между двата свята в себе си. Той създава атмосферен пласт, поле на нови, чисти духовни жизнени сили, „информационна матрица", която като светлина...

По години

По теми