Учение и цел Универсалното учение и целта на Духовната школа

Два природни порядъка
Учението на Школата на Златния Розенкройц се основава на концепцията за съществуването на два природни порядъка. Първият е познатият ни земен порядък, включващ в себе си, както видимия свят (света на плътната материя), така и огледалната сфера (отвъдното). Всичко в този природен порядък се ражда, живее и умира. Това е основния закон на този свят: раждане, разцвет и смърт. Това е колелото на раждането и смъртта. Това е света на преходността, който наричаме също и "диалектика".
Освен него съществува и първоначалният Божествен порядък. Той е светът на непреходността или "статиката", наречен в Библията "Небесното царство".
   
Атомът на Духовната искра
В сърцето на човека се е запазил в латентно състояние един последен остатък от този Божествен свят, наричан в Школата "Атом на Духовната искра". В много търсещи хора този духовен принцип предизвиква неясно чувство на копнеж, един вид носталгия по отдавна загубеното първоначално безсмъртно състояние – състоянието на единство с Бащата, с Бога. 

Събуждане на вътрешния Христос
Една от целите на Школата на Златния Розенкройц е да посочи на хората истинския източник на този копнеж и да им обясни необходимостта от завръщане в Божествения природен порядък чрез процеса на "новораждане от Вода и Дух" (Йоан 3:8), за който Иисус говори на Никодим. Този процес на новораждане, или Трансфигурация, става възможен чрез нашето "ежедневно умиране", както го нарича апостол Павел (І Кор. 15:31). Това, което умира, е старата природа, старото аз-съзнание, а това, което трябва да се пробуди, е Божествената природа, вътрешният Христос. Духовната школа на Златния Розенкройц не само учи на този процес, но също така помага и подкрепя учениците си в усилията им да реализират в живота си процеса на трансфигурация.
   
Трансфигуристката идея
Трансфигуристката идея на Школата на Златния Розенкройц е и идеята, която се съдържа в ученията на всички велики религии. В Библията, например, идеите за двата природни порядъка, за Божествения принцип в сърцето на човека и за Пътя на трансфигурацията могат да бъдат проследени в следните цитати: "Моето Царство не е от този свят" (Йоан 18:36), "Царството Божие е вътре във вас" (Лука 17:21) и "Той трябва да расте, а аз да се смалявам" (Йоан 3:30).
   
Човекът като микрокосмос
Друга основна идея в учението на розенкройцерите е възприемането на човека като микрокосмос. Човекът представлява една малка вселена - система от видими и невидими тела със свое магнитно поле, обвито от т.нар. "микрокосмично небе" или "липика". Тази идея е в съответствие с аксиомата на херметизма: "Както горе, така и долу."
   
Пет основни етапа по пътя на трансфигурацията
Пътят на трансфигурацията включва пет основни етапа:
1. Разбиране на истинската същност на земната природа и изпитване на вътрешния зов за завръщане към Божествения порядък.
2. Искрен копнеж за спасение.
3. Подчиняване на аз-центрираната личност на вътрешната Божествена искра, за да се осъществи процесът на спасение.
4. Ново жизнено поведение, прието и осъществявано спонтанно, водено от Божествената искра. Основните качества на това ново жизнено поведение са описани в Планинската проповед.
5. Осъществяване: пробуждане (или възкръсване) в Първоначалното жизнено поле.

 

Галерия