Град Пазарджик

Няма постоянен адрес на събитията в град Пазарджик. За повече информация вижте информацията за конкретно събитие за този град.
Имейл: lrc_publicwork@abv.bg

Няма постоянен адрес на събитията в град Пазарджик. За повече информация вижте информацията за конкретно събитие за този град.

Центрове (с осветени храмове) и градове, в които Школата развива дейност:

Предстоящо в Град Пазарджик

10 декември | Пазарджик КАРМА И СЪДБА Архив събития