Човешкият организъм - едно чудо

Човешките органи не изпълняват само една чисто биологична функция. Те имат и духовна функция!

Всички статии

Свържи мисловната способност с Душата

Свържи мисловната способност с Душата

Съвременният свят се променя бързо, всичко е мимолетно и поради това несигурно. Вследствие на това виждаме колко много хора търсят опорна точка в духовното. Това търсене е реакция и на един зов. Писатели и философи също се вдъхновяват от този зов. Много и различни течения също реагират, всяко по свой специфичен начин, търсейки съгласие и свързване помежду си. Един духовен зов отеква във всички хора.
Човешкият мозък - една чудна чаша

Човешкият мозък - една чудна чаша

Човешкият мозък може да се сравни с чаша. Тази чаша се пълни с определена субстанция - нашите мисли. ....
Затова внимавайте с какво пълните главите си, защото то определя живота ви!

По години

По теми