Статии от/върху текстове от книги

Всички статии

Христианополис гл. 1 и 2

Христианополис гл. 1 и 2

Докато се скитах по света като чужденец, понасяйки тиранията, измамата и лицемерието и не намирах човека, когото търсех с такова голямо желание, реших да преплувам още веднъж Академичното море, макар че то често ми причиняваше болка и страдание. Така се качих на борда на добрия кораб „Фантазия”, напускайки заедно с много други добре познатото пристанище и изложих живота си на хилядите опасности, които съпътстват копнежа към познание.
ПОЗНАНИЕТО ЗА ПРИРОДАТА НА СМЪРТТА

ПОЗНАНИЕТО ЗА ПРИРОДАТА НА СМЪРТТА

Да предположим, че сте изучили цялата световна литература относно причините за грехопадението и следователно разполагате с огромни знания. Означава ли това, че сте знаещи? В никакъв случай! В това отношение авторът на тази книга може да черпи от собствения си опит. От момента, в който един човек като дете се научава да чете, до един определен психологически момент той е погълнал цели библиотеки, подлудявайки своите възпитатели. Реагирал е на един неизмерим интелектуален глад, но се е удавил в безплодните старания на хилядите езици и писания.
ЗАБЛУДАТА НА ДИАЛЕКТИКАТА

ЗАБЛУДАТА НА ДИАЛЕКТИКАТА

В предишната глава се опитахме да ви предадем едно ново познание за природата с цел да ви доведем до себепознанието, което е портата към мистериите на Божествения човек.

Ние разкрихме голата истина за същността на диалектиката. Установихме, че жизненият реактор на диалектичния човек произвежда различни смъртоносни излъчвания и сили, които веднага биха го погубили и биха направили съществуването му напълно невъзможно, ако в този световен порядък не съществуваха някои природни царства, които „живеят“ от такива сили и поради това отчасти абсорбират смъртоносните излъчвания на човечеството. Животът на диалектичния човек безусловно прави необходимо съществуването на различните подчовешки природни царства.
ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

    Нашето изследване установи, че в човешкото жизнено поле е запален и продължава да се поддържа един небожествен огън. Вие го носите в себе си като огнения пламтящ факел на душата. Този огън във вас постоянно се подхранва от централния небожествен огън, който пламти в едно определено злонамерено ядро на жизнената ви област.

   В Универсалното учение още от най-древни времена този централен огън на небожествеността се нарича Луцифер. Това е един водороден център, който не вибрира в съответствие с Божествения първообраз и поради това никога не може да даде импулс за един истински Божествен живот. Той разпалва само нещастие, смърт и унищожение.

   Водородният газ е душевна субстанция. Затова една концентрация от водород в materia magica винаги е индивидуализирана; тя е изпълнена със съзнание, с едно присъщо за нея природно съзнание. Това обяснява защо винаги се говори, че Луцифер е една могъща същност, противостояща на Бога.
ПЪРВА ПЕСЕН НА РАЗКАЯНИЕТО: ПЕСЕНТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ПЪРВА ПЕСЕН НА РАЗКАЯНИЕТО: ПЕСЕНТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

   Разкаянието в гностичен смисъл е една петорна вътрешна активност на душата. Така разкаянието се превръща в промяна на цялото душевно същество, в едно душевно обръщане, което е свързано с дълбоко себепознание. От това себепознание, идващо от дълбините на душата, се развива един тринадесеторен процес, който ни се описва до най-малките подробности.

   Ние откриваме, че себепознанието трябва да бъде пълно и да се породи от опита. Опитът трябва да се прояви в едно определено личностно състояние, така че тринадесетте песни на разкаянието действително да намерят благодатна почва в душата на Пистис София. Тук не става въпрос за тринадесет молитви от вида: “О, Господи, помогни ми, защото съм в голяма беда”, а за това, посредством себепознание кандидатът да проникне до същността на състоянието си, на нищетата и страданията си.
Гласът на Школата и гласът на душата

Гласът на Школата и гласът на душата

Когато ученикът на една гностична Духовна школа, с цялата сила която е в него, изправя пътищата за своя Бог, съвсем скоро идва моментът, в който душевното същество в микрокосмоса, което е свързано с Розата на сърцето, се събужда от своята дрямка и може да се изяви в известна степен. Мястото на докосването, в което душата говори, е както знаете преди всичко сърцето, органът, който е особено възприемчив за гностичните радиации и електромагнитните излъчвания, които идват от шестата космическа област. В тази фаза сърцето става все по-възприемчиво и по-възприемчиво за гласа на душата. Ние ще се опитаме да ви изясним, какво трябва да означава това въздействие и как ученикът може да го разбере.
СЪЩНОСТТА НА ЧОВЕШКОТО ПЛЕННИЧЕСТВО

СЪЩНОСТТА НА ЧОВЕШКОТО ПЛЕННИЧЕСТВО

В процеса на освещаване, през който трябва да премине кандидатът на новия освобождаващ живот, най-напред се изисква той да оформи образа на безсмъртния, на първоначалния небесен човек. Чрез една фундаментална жизнена промяна той трябва да изгради в дихателното си поле това ментално творение, този ментален образ.
ХРЕСТОС И ХРИСТОС

ХРЕСТОС И ХРИСТОС

Учениците на Школата, които в продължение на дълги години наблюдаваха развитието и хода на Школата знаят, че развитието и хода се характеризират с фази, които много ясно се различават една от друга. Тези различия не представляват ясно изразени противоречия, а по-скоро са логически свързани помежду си. То е като извеждането на стария семитски народ от Египет към обетованата земя. Това е историята на всяко гностично Братство, което желае да се отправи по Пътя към една нова действителност.
ЙОАН И ИИСУС

ЙОАН И ИИСУС

В началото на Евангелието се появяват два образа, за да провъзгласят на хората великата прекрасна цел на себеотдаването и да им дадат пример с живота си, а именно Йоан и Иисус, Йоан-Кръстител и Иисус Христос. Това са двама мъже, двама пророци и спасители, които ни показват на дело християнското учение за спасението, а именно неговото начало, неговото протичане и неговата чудна победа.

Йоан е природнороденият човек, който – точно като вас – е решил да върви по Пътя на великото освобождение и от сърце да приема всичките негови последици. Този човек принася най-голямата жертва, която човек може да принесе, а именно жертвата на самия себе си. Освен това той е наречен пророк и кръстител. Той възвестява единствения възможен път на освобождение за едно същество от аварийния порядък. ...
ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ

ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ

Една душевна-жизнена вълна или една група микрокосмоси бива събудена за живот и родена от всеобгръщащата астрална първоначална природа чрез излъчените в нея Божествени мисли, точно както всяка наша мисъл причинява възникване на искра в нашето астрално тяло. Така роденият микрокосмос продължава да се развива в един процес на себеосъществяване, защото зад астралната искра напира Божествената идея. По този начин в полето на изява на микрокосмоса се освобождават етери, които се концентрират около ядрото, или Розата на микрокосмоса, и приемат формата на мисловния образ, който стои в основата на неговото създаване. По този начин някога, преди еони време, Истинският човек е произлязъл от вечността, по природа спонтанно свързан с Отца.
ПОДГОТОВКАТА НА ХРИСТИЯН РОЗЕНКРОЙЦ ЗА ПЪТУВАНЕТО

ПОДГОТОВКАТА НА ХРИСТИЯН РОЗЕНКРОЙЦ ЗА ПЪТУВАНЕТО

    След всички свои опитности от първия ден и преди всичко чрез съня си, Християн Розенкройц вече е разбрал, че му е позволено да се доближи до това тайнствено и скрито сватбено празненство. Призоваването му на тази сватба не е външно събитие, а едно много дълбоко, вътрешно преживяване. В резултат на това в него съзрява едно съответно разбиране, което в разказа е предадено като сън.
    Ние всички знаем, че правилното разбиране е нещо извънредно важно. Да се постигне разбиране за един процес, който трябва да се осъществи, вече е само по себе си едно преживяване. Ние трябва да се научим добре да различаваме разбирането с ума и разбирането, за което става въпрос тук.
ЕКЛЕЗИЯ ПИСТИС СОФИЯ

ЕКЛЕЗИЯ ПИСТИС СОФИЯ

Валентин, философ-гностик от началото на нашата ера, авторът на гностичното евангелие Пистис София, разясняваше на своите ученици непознаваемите Божествени светове, тези "празни пространства", които той нарече Плерома. Той обясняваше, че в нашата познаваема тъмнина се вливат еманациите, силовите потоци на Плеромата, за да дадат възможност на всеки, който наистина търси Божествените пространства, да ги открие.

Съвременната гностична Духовна школа, Лекториум Розикруцианум, разпространява същото непреходно учение. Тя само го поставя в рамките на разбираем за вас език, в рамките на актуалните въздействащи ви природонаучни явления. Духовната школа обяснява еманациите на Плеромата, изхождайки от електромагнитните явления в живото днес. Но колкото и съвременно да звучи всичко това в наше време, това винаги са едни и същи непреходни истини, които се предават на хората, напълно едни и същи, независимо от това дали прозвучават в началото на нашето летоброене или днес. ...
Хипнозата – черна магия

Хипнозата – черна магия

Хипнозата е процес, при който човек със силна воля, посредством окултни методи може да доведе една по-слаба личност до състояние на транс. В това състояние последният върши всичко, което му внушава хипнотизатора. Такива практики изцяло принадлежат към черната магия и са извънредно опасни, както в морален аспект, така и от гледна точка на човешката психика.
Ориентиране

Ориентиране

В продължение на цялата световна история две езотерични системи на развитие са привличали вниманието на всички, които поради склонност и вътрешен стремеж желаят да вървят по Пътя на освобождението. От историята на магията се вижда, че във всички култури винаги са били употребявани...
Необходимостта от астрално пречистване

Необходимостта от астрално пречистване

В далечното минало имаше един период, в който висшите духовни водачи на човечеството, обединени в Универсалното братство, направиха всичко възможно, за да помогнат при развитието на човешкото материално тяло. Човекът може да пие от чашата на живота само с един напълно съгласуван към този порядък материален организъм.Само тогава диалектичното жизнено поле може да се изживее и изпита напълно, и ограниченията на земния порядък могат да бъдат разкрити в пълен размер. Вие притежавате едно такова материално тяло. Като индивид, а също и като част от една жизнена сфера, вие, заедно с много други като вас, сте изживели и изпитали живота толкова подробно, колкото е необходимо и възможно в това жизнено поле. Когато вие почти сте изпразнили тази чаша на живота, се явяват три възможности...
Целият Гносис е безплътен

Целият Гносис е безплътен

Всичко е изявено в пространството. В тази неизказано прекрасна и велика Вселенска изява се осъществява процесът на развитие на всички жизнени вълни...
НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА БОЖИЯ ПЛАН

НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА БОЖИЯ ПЛАН

Представете си Универсума в едно абсолютно девствено състояние като нещо празно, както ни се описва в Пролога на Битие: Универсумът преди Сътворението. Но тази празнота е само привидна, защото...
За Божията църква

За Божията църква

някои цитати от книгата „Катарското богомилско християнство” на Мишел Муние. "Разбирана като присъстваща в лицето на добрите хора, които обичат Бога, Църквата е всъщност невидима реалност; тя е Божия църква, в нея именно присъства Бог..."
Медуза

Медуза

Онзи, който е видял лицето на Медуза, трябва...(Откъс от книгата ЗЛАТНИЯТ РОЗЕНКРОЙЦ на Катароза де Петри)
Величествената мъдрост на Лао Дзъ

Величествената мъдрост на Лао Дзъ

Казват, че катарите имали тайни книги, обясняващи смисъла на истинския живот и Универсалното Учение, и че тези книги били унищожени от тогавашното духовенство. Но истинската тайна книга на катарите – това е неписана книга, точно както книгата Дао, както книгата "М" на Християн Розенкройц и книгата за седемте печата, упомената в Откровението на Йоан... из "Въведение" към книгата "Китайският Гносис" на Ян ван Райкенборг
СЕДЕМТЕ ФОКУСА

СЕДЕМТЕ ФОКУСА

откъс от "Златният Розенкройц" на Катароза де Петри. "Онази част от човечеството, която съставлява подготвящото пътя Братство, е подразделена в седем групи. При това ние изхождаме от идеята, че седморният Логос на Земята излъчва седем групи с по седем лъча. Тези четиридесет и девет лъча или сили образуват заедно Светия дух, Свещения седморен дух или Седемте йерархии..."

По години

По теми