СЕДЕМТЕ ФОКУСА откъс от книгата

Онази част от човечеството, която съставлява подготвящото пътя Братство, е подразделена в седем групи. При това ние изхождаме от идеята, че седморният Логос на Земята излъчва седем групи с по седем лъча. Тези четиридесет и девет лъча или сили образуват заедно Светия дух, Свещения седморен дух или Седемте йерархии.
Ясно е, че всеки ученик, който действително иска да измине пътя, трябва да се научи да реагира на всичките тези четиридесет и девет лъча. Но вие ще разберете, че не е възможно, един начинаещ ученик да бъде изложен веднага на пълната мощност на тази голяма светлинна сила. Затова първата реакция на ученика е един опит да реагира на един от четиридесет и деветте лъча.
Но не може да се каже, че всички хора трябва да започнат при своя първи опит за реакция с един и същ лъч от четиридесет и деветорната светлина. Реакциите са много различни, защото съществуват четиридесет и девет възможности. Тези разлики възникват от фундаменталната нагласа на Атома на духовната искра.
В Универсалното учение се казва, че Розата на сърцето има четиридесет и девет аспекта, поради което нагласата на сърдечното светилище към ядреното излъчване на монадата при всеки един човек е различна. Тази нагласа на сърцето има отношение на първо място към една от седемте групи от по седем светлинни сили. Ако е възможно да се намери достъп към една от тези групи, след това вече става въпрос само за свързване с един от седемте лъча на тази определена група.
Ако Духовната школа на Младия гносис наистина е съставена от сериозни ученици, тогава може да се каже, че тази Школа познава четиридесет и девет различни човешки типа, което означава също четиридесет и девет различни реакции. Вероятно често вие е учудвало, че друг човек реагира абсолютно противоположно или различно от самите вас на определено докосване на Школата. Макар че всички са насочени към една и съща цел, тяхното възприятие е много различно.
Може би сега седемте фокуса ви се явяват в по-ясна светлина, защото в диалектичното жизнено поле посредством тях се отделят четиридесет и деветте лъча, които трябва да съответстват на четиридесет и деветте аспекта на ядрото на монадата.
Съществуват седем Школи, понеже земният Логос е седморен, което представлява една система от седем, въртящи се една в друга сфери. Всяка една сфера излъчва седем лъча. Затова за всяка една от тези сфери трябва да има един фокус върху седмата сфера, която е полето на нашата природна изява. Тъй като Духовната школа на Златния Розенкройц е седмата школа на Универсалната гностична верига, а останалите шест са съществували преди това, и защото нашата млада гностична Школа бе родена от кръв и сълзи, може със сигурност да се каже, че вече се е започнало с Великото дело.
От няколко години насам четиридесет и деветте сили излъчват своите влияния през света към човечеството. Следователно можем да бъдем сигурни в това, че всеки ученик ще получава захранващото излъчване, от което се нуждае по силата на своето вътрешно състояние, естествено, в случаите, когато може да се говори за едно сериозно ученичество. За тези, които не се отнасят сериозно, важи познатият ви навярно закон на Сватбената зала.
Голяма рядкост е да срещнете някого, чийто Атом на духовната искра е настроен точно по същия начин като вашия. Истинското ученичество започва винаги в самота, но в степента, в която братът или сестрата напредват по пътя на освобождението, става забележим един растеж, който в края на краищата трябва да доведе до съвършено единство с всеки друг брат или сестра. Когато четиридесет и деветте възможности, съдържащи се в ядреното излъчване, се развият в сърцето, тогава този човек принадлежи към Божественото братство на Неподвижното царство.

Ние бихме искали сега да ви приведем няколко примера и да насочим вниманието ви към цветовете. В спектъра на четиридесет и деветте Универсални лъча съществуват:
 седем цвята Червено,
 седем цвята Оранжево,
 седем цвята Жълто,
 седем цвята Зелено,
 седем цвята Синьо,
 седем цвята Индиго и
 седем цвята Виолетово

Четиридесет и деветте цвята съставляват заедно истинската светлина, която се излъчва към човечеството. Вие не можете да кажете: „На мен ми е достатъчна половината от тази светлина”. Седемте школи на Универсалната гностична верига образуват една система за цялостно развитие на учениците.
Да предположим, че вече сте сериозен ученик на Младия гносис и притежавате една действаща Роза на сърцето, тогава можете да разпознаете себе си въз основа на следния ключ:
 седемте цвята Червено се отнасят до кръвта,
 седемте цвята Оранжево се отнасят до нервния флуид,
 седемте цвята Жълто се отнасят до съзнанието,
 седемте цвята Зелено се отнасят до въздействията на вярата и надеждата,
 седемте цвята Синьо се отнасят до сетивните органи
 седемте цвята Индиго се отнасят до динамичната енергия, а
 седемте цвята Виолетово се отнасят до лъчевото поле на Живото тяло на Младия гносис.

Лекториум Розикруцианум представлява седмата школа. Поради това в спектъра на Духовната школа на Младия гносис Виолетовият цвят е водещият лъч, тласкащата сила.
От седемте фокуса се излъчват четиридесет и девет лъча. И затова освещаващата работа при всеки един човек трябва да започне с един от четиридесет и деветте аспекта на ядреното излъчване на монадата и на сърцето. Поради това в символиката се говори за един шлифован диамант.
Ако смесим по правилен начин седем по седем цвята или четиридесет и деветте лъча, ще получим цвета Бяло. Така човек ще носи накрая съвършените, чистите, снежнобелите дрехи, изтъкани от огнените влакна на четиридесет и деветте светлини.
Тези дрехи се изтъкават, както са казва в Библията, „от кръвта на Агнето”. Кръвта на Агнето е символът на излъчващата пълнота на седемте взаимодействащи фокуса на Универсалната верига. Това е Живата вода на Универсалния гносис, трансмутирана в една поносима за човека способност.
Това е жертвата на Универсалното братство, която може да се развие с пълна сила. Системата е станала съвършена и сега за вас наистина и действително ще се приготви Божия агнец.

(гл.6 от "Златният Розенкройц" на Катароза де Петри)

Галерия