Град Разград

Няма постоянен адрес на събитията в град Разград, за повече информация вижте за конкретно събитие в този град...
Имейл: lrc_publicwork@abv.bg

Няма постоянен адрес на събитията в град Разград, за повече информация вижте за конкретно събитие в този град...

Центрове (с осветени храмове) и градове, в които Школата развива дейност:

Предстоящо в Град Разград

12 май | Разград МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН” Архив събития