Добре дошли на сайта на Школата на Златния Розенкройц - България

Съществува една златна нишка, която може да изведе човечеството до Истината. 
Школата на Златния Розенкройц има за цел да помогне на търсещите хора да намерят тази блестяща нишка, изтъкана от Любов, Мъдрост, Познание (Гносис) и Действие и да изградят жива връзка с нея. 
    
Школата на Златния Розенкройц  е съвременна Гностична Духовна школа. Посланието й е насочено към хората от XX-XXI век, но същевременно, нейната традиция се корени дълбоко в миналото, тъй като тя е част от веригата от мистерийни школи, които са развили по-ранните импулси на духовно пробуждане на човечеството - школи като тези на гностиците, богомилите, албигойците, катарите и класическите розенкройцери от XVII век.

Новини и Статии

ДАРЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪРDONATIONS FOR BUILDING A CONFERENCE CENTER

За изграждането на нашия конферентен център в сърцето на България се нуждаем от вашата подкрепа.

1. Дарения по банков път:
Име: Lectorium Rosicrucianum, International School of the Golden Rosycross, Sofia.
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG13 UNCR 7000 1520 4082 94
Клон: София, Раковски
УниКредит Булбанк


2. Дарения през виртуален ПОС терминал (без допълнителни такси)


3. Дарения през системата PayPal


To build our conference center in the heart of Bulgaria we need your support.

1. Donations by bank transfer:
Name: Lectorium Rosicrucianum, International School of the Golden Rosycross, Sofia.
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG13 UNCR 7000 1520 4082 94
Branch: Sofia, Rakovski
UniCredit Bulbank


2. Donations via virtual POS terminal (no additional fees)


3. Donations by PayPal system


СРЕЩА ЗА РАЗМИСЪЛ

ПРИРОДНА СЪВЕСТ И ДУХОВНА СЪВЕСТ

Божествената душа Какво представлява съвестта?
Наясно ли сме откъде идва, как възниква?
Накъде ни води?
И не се ли заблуждаваме много често в това отношение?

ПОЗНАНИЕТО ЗА ПРИРОДАТА НА СМЪРТТА

ПОЗНАНИЕТО ЗА ПРИРОДАТА НА СМЪРТТА

Да предположим, че сте изучили цялата световна литература относно причините за грехопадението и следователно разполагате с огромни знания. Означава ли това, че сте знаещи? В никакъв случай! В това отношение авторът на тази книга може да черпи от собствения си опит. От момента, в който един човек като дете се научава да чете, до един определен психологически момент той е погълнал цели библиотеки, подлудявайки своите възпитатели. Реагирал е на един неизмерим интелектуален глад, но се е удавил в безплодните старания на хилядите езици и писания.
ЗАБЛУДАТА НА ДИАЛЕКТИКАТА

ЗАБЛУДАТА НА ДИАЛЕКТИКАТА

В предишната глава се опитахме да ви предадем едно ново познание за природата с цел да ви доведем до себепознанието, което е портата към мистериите на Божествения човек.

Ние разкрихме голата истина за същността на диалектиката. Установихме, че жизненият реактор на диалектичния човек произвежда различни смъртоносни излъчвания и сили, които веднага биха го погубили и биха направили съществуването му напълно невъзможно, ако в този световен порядък не съществуваха някои природни царства, които „живеят“ от такива сили и поради това отчасти абсорбират смъртоносните излъчвания на човечеството. Животът на диалектичния човек безусловно прави необходимо съществуването на различните подчовешки природни царства.
НОВОРАЖДАНЕТО И НЕГОВИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

НОВОРАЖДАНЕТО И НЕГОВИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

За сериозно търсещия човек вероятно няма по-важен въпрос от този:
„Как да стъпя на Пътя, водещ към Новото жизнено поле, и да го извървя?"
Ние никога не мислим и говорим достатъчно за проблема на новораждането. По всяка вероятност този психологически проблем ще възникне, когато търсещият се е отегчил от всички философии. Всичко, което тогава той ще иска да знае, е как в личния си живот, в специфичните обстоятелства, в които живее, може да върви по Пътя, водещ към Новото жизнено поле - Пътя на Християн Розенкройц.

Предстоящо

20 юли | Бургас ВЕГЕТАРИАНСТВОТО - ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО 23 юли | София БОЖЕСТВЕНАТА МИСТЕРИЯ В ЧОВЕКА