Виртуален информационен курс В светлината на новото време ...

Международната школа на Златния Розенкройц предлага безплатен виртуален информационен курс на всички, които желаят да се запознаят отблизо с Универсалното учение.
Той се провежда два пъти в годината - започва през м. март и м. октомври.

В момента няма активен информационен курс или има, но в напреднала фаза. Можете да се запишете за следвашия информационен курс, чието начало е на 7 октомври 2024 г.
Заявете участието си като попълнете формуляра най-отдолу на тази страница.

В рамките на 7 срещи се разглеждат следните теми :

1. Енергиите на Водолея стимулират Божествения принцип в човека.
- Пробуждането на първоначалното Божествено ядро.
- Ерата на Водолея променя представата на човека за света.
- Човекът е двойнствен – Природен човек и Божествен човек. Диалектичният свят и Божественият свят

2. Човек – Земя – Вселена. Развитие на света и човечеството.
- Картината на света според Универсалното учение.
- Аварийният порядък.
- Колелото на раждането и смъртта.

3. Човекът – един микрокосмос.
- Човекът – едно същество с много аспекти
- Един човек – четири тела
- Човекът като вечно същество - микрокосмосът
- Карма – законът за причината и следствието
- Микрокосмос, личност и Духовна искра

4. Човекът на Водолея по пътя към Дух-Душата.
- Човекът като търсач на истината
- Силите на измамата и заблудата: „еоните“
- Отвъдният свят като сфера на умрелите

5. Божествената алхимия
- Значението на личността
- Първоначалният човек като носител на Божия образ
- Да служим на Новия човек: Ендура
- Тяло и душа

6. Духовната работа на розенкройцерите
- Основните принципи на Универсалното учение на мъдростта
- Силата, която разсича гордиевия възел
- Универсалното братство
- Школите за посвещение
- Тайната помощ на розенкройцерите

7. Ученикът и Духовната школа
- Христоцентричната Духовна школа
- Силовото поле на Духовната школа
- Седемте стъпала/степени на освобождаващия път


Срещите се провеждат в платформата ZOOM два пъти в месеца, в понеделник от 19:00 ч.. Всеки участник в курса ще получи линк и парола за влизане. Срещите представляват представяне на презентация, след което следва разговор по темата. Ще имате възможност да задавате въпроси и да получавате отговори. След края на всяка среща ще получите линк към пълния текст на посланието.

Ако имате въпроси, моля пишете ни на email адрес: lrc_publicwork@abv.bg

Международна школа на Златния Розенкройц


Ако сте се записали за информационния курс и не виждате съобщения на пощата си от нас, вероятно те са поместени в друга папка, например: "Спам", "Реклами" или др., а не в "Кутия"!
.