Добре дошли на сайта на Школата на Златния Розенкройц - България

Съществува една златна нишка, която може да изведе човечеството до Истината. 
Школата на Златния Розенкройц има за цел да помогне на търсещите хора да намерят тази блестяща нишка, изтъкана от Любов, Мъдрост, Познание (Гносис) и Действие и да изградят жива връзка с нея. 
    
Школата на Златния Розенкройц  е съвременна Гностична Духовна школа. Посланието й е насочено към хората от XX-XXI век, но същевременно, нейната традиция се корени дълбоко в миналото, тъй като тя е част от веригата от мистерийни школи, които са развили по-ранните импулси на духовно пробуждане на човечеството - школи като тези на гностиците, богомилите, албигойците, катарите и класическите розенкройцери от XVII век.

Новини и Статии

Прoект за изграждане на Балкански конферентен център

Прoект за изграждане на Балкански конферентен център

Конферентен център в долината на тракийските царе

Ние, българските ученици на Международната школа на Златния Розенкройц, желаем да построим конферентен център с Храм в центъра на България, в Долината на тракийските царе. За тази цел сме закупили там парцел - край село Красново, на около 50 км от гр. Пловдив.

Ние знаем, че България има богато духовно наследство. Три импулса на Универсалното учение са излъчени от тези земи: мистериите на Орфей и Дионисиевата религия по време на Тракийската империя, движението на богомилите през Средновековието, и Бялото братство на Учителя Петър Дънов в наше време...
ВРЕМЕТО НА МАНИИТЕ

ВРЕМЕТО НА МАНИИТЕ

Живеем във времената на маниите и дори в разговорния език можем да забележим отразена тази тенденция – киномания, книгомания, шопингмания, кафемания и много други човешки пристрастия - малки или по-големи опити за бягство от нашата тъмна страна, свързана с болка и отчаяние. С особено бързи темпове се разпространява наркоманията. Наркотичните вещества са познати и са се ползвали от хората още от древността – основно за медицински или по-рядко за религиозни цели. Ако погледнем в речниците, ще видим следните / или подобни/ определения за тези състояния: ...
АСТРОЛОГИЯТА – НАВЪТРЕ ИЛИ НАВЪН

АСТРОЛОГИЯТА – НАВЪТРЕ ИЛИ НАВЪН

   Човекът е един непримирим търсач. Тласкан от стремежа към познание, в желанието да разбере малко повече собствените си причини и следствия, астрологията му обещава една космична перспектива, която дори се опитва да го освободи донякъде от тежестта на личните грешки. По темата са изписани планини от книги, интернет е един врящ кратер с неизчерпаема информация, но в тази статия бихме искали да предложим един непредубеден алтернативен поглед, в опит да преценим нейните предимства и недостатъци, поне що се отнася до важните неща. ...

ПРЕЧИСТВАНЕ НА СЪРЦЕТО

ПРЕЧИСТВАНЕ НА СЪРЦЕТО

Истинският център на душата – четвъртият светилник в Светилището на главата, общият център на съзнанието на Светилищата на главата и на сърцето, има многобройни функции. От една страна той е източник на волята и мислите, а от друга – на желанията и стремежите. В нашия живот волята, мисълта, желанията и стремежите играят тъмни и опасни игри. Вие знаете и имате представа за ужасните и опустошителни последствия от това. ...
Човекът - един микрокосмос

Човекът - един микрокосмос

Човешкото същество е нещо много повече, отколкото повечето хора си мислят. Той е един микрокосмос.

Предстоящо

23 септември | Габрово БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ 23 септември | Велико Търново БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ 29 септември | Кърджали УЧЕНИЕТО НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ - ПИМАНДЪР 30 септември | Хасково БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ