КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ Едно с цялото, 01 - 30. април. 2024 г.

Какво представлява съзнанието ни и как работи то?
От какво се влияе?
Съзнателни ли сме?
Не вършим ли много неща напълно несъзнателно?
И не се ли случват в нас много неща без да ги осъзнаваме?

Доколко можем да разчитаме на биологичното съзнание, което ръководи всички телесни процеси напълно несъзнателно за нас - ритъма на сърцето ни, циркулацията на кръвта ни, дишането ни, обмяната на веществата;
или на аз-съзнанието, което се захранва от сетивата и ума ни?

На този линк (https://vimeo.com/929073269) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС

среща за размисъл