За Школата на Златния Розенкройц

 

История на Школата на Златния Розенкройц

История на Школата на Златния Розенкройц

Международната Школа на Златния Розенкройц е със седалище в град Харлем, Холандия. Началото й може да се отнесе към 1924 г., когато братята Вилем Леене (1892-1938) и Ян Леене (1896-1968) се присъединяват към холандския клон на Братството на розенкройцерите (Rosicrucian Fellowship) – общество, основано през 1909 г. от Макс Хайндл в Оушънсайд (Калифорния, САЩ).

Учение и цел

В сърцето на човека се е запазил в латентно състояние един последен остатък от Божествения свят, наричан в Школата "Атом на духовната искра". В много търсещи хора този духовен принцип предизвиква неясно чувство на копнеж, един вид носталгия по отдавна загубеното първоначално безсмъртно състояние – състоянието на единство с Бащата, с Бога.  Една от целите на Лекториун Розикруцианум е да посочи на хората истинския източник на този копнеж и да им обясни възможността за завръщане в Божествения природен ред чрез процеса на "новораждане от Духа" (Йоан 3:8), за който Иисус говори на Никодим - процеса на Трансфигурация.

Ученичество

Какво на практика означава да си ученик розенкройцер?
Трансфигуристките учения не са предназначени да се възприемат единствено от  философска гледна точка – те трябва да бъдат "преживени". Тъкмо това прилагане на учението в живота е най-важната цел на ученичеството в Духовната школа...

Символика

Символика

Най-често използваните символи са ... 

 

Брошура

Галерия