Градски центрове с осветени храмове и градове, в които Школата развива дейност
(на снимката - градски център София))

Храмовете в центровете са основните места за духовна работа на учениците в Школата на Златния Розенкройц. В тях те правят своите стъпки по Пътя, на базата на необходимата информация. Това става при редовно участие в срещите, с помощта на опита, получен от досега с духовната сила на светлината, в пряк контакт със съучениците. Важен аспект на духовния път е размисълът, като резултат от вътрешната и външната тишина.

Школата на Златния Розенкройц има ученици в 9 града в страната. В 4 от тях – София,  Бургас, Варна и Пловдив, има градски центрове с храмове, в които се провеждат лекции и учебни курсове за интересуващите се от учението и други обществени мероприятия. В останалите градове се провеждат предимно публични лекции по теми, разясняващи Универсалното учение и изявата му както в делото на великите учители и пратеници на човечеството, така и в хода на ежедневния живот на хората. В София градският център изпълнява ролята и на конферентен център. В него се провеждат ежемесечени национални конференции. За връзка с Школата на Златния Розенкройц : изпратете ни имейл

Центрове (с осветени храмове) и градове, в които Школата развива дейност

Тук са представени всички центрове и места за срещи в страната, където в момента се провеждат обществени мероприятия на Школата на Златния Розенкройц.

Кликнете върху иконата на Школата на Златния Розенкройц на картата и ще получите достъп до мястото на провеждане на събитието. Или кликнете върху името на мястото в списъка по-долу, за да отидете направо на събитията.

Ако - независимо от събитията - искате да погледнете нашите центрове и конферентни сайтове, вижте информацията по-долу.

Актуално

25 юни | София ТИШИНА 26 юни | Пловдив ПЛАНЕТИТЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧОВЕЧЕСТВОТО 26 юни | Силистра ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ - ПЕРСПЕКТИВИ И ЕЗОТЕРИЧНИ АСПЕКТИ 30 юни | Кюстендил СЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО! 02 юли | София ДУХОВНАТА РАБОТА НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ. УЧЕНИКЪТ И ДУХОВНАТА ШКОЛА 03 юли | Благоевград УЧЕНИКЪТ И ДУХОВНАТА ШКОЛА 20 юли | Бургас ВЕГЕТАРИАНСТВОТО - ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО 23 юли | София БОЖЕСТВЕНАТА МИСТЕРИЯ В ЧОВЕКА