Град Велико Търново

Няма постоянен адрес на събитията в град Велико Търново, за повече информация вижте за конкретно събитие в този град...


Имейл: lrc_publicwork@abv.bg

Центрове (с осветени храмове) и градове, в които Школата развива дейност:

Архив събития