Символика

Най-често използваните символи са:

 

Роза и Кръст

Златен кръст със златна роза в пресечната точка.
Символ на новороденият Духовно-душевен човек.

 

Точка, кръг, триъгълник и квадрат

Точката в средата символизира Духа.
Кръгът символизира вечността, безкрайността, пълнотата на изявата.
Триъгълникът символизира трите сили, които се излъчват от Монадата: Отец, Син и Свят Дух.
Квадратът символизира основата, върху която се изгражда Новият човек - четирите свещени етера. Символизира също и личността.

 

Пентаграм

Пентаграмът символизира възраждащия се Нов човек. 

Галерия