Гласът на Школата и гласът на душата Взаимодействието между душата и Школата

Когато ученикът на една гностична Духовна школа, с цялата сила която е в него, изправя пътищата за своя Бог, съвсем скоро идва моментът, в който душевното същество в микрокосмоса, което е свързано с Розата на сърцето, се събужда от своята дрямка и може да се изяви в известна степен. Мястото на докосването, в което душата говори, е както знаете преди всичко сърцето, органът, който е особено възприемчив за гностичните радиации и електромагнитните излъчвания, които идват от шестата космическа област. В тази фаза сърцето става все по-възприемчиво и по-възприемчиво за гласа на душата. Ние ще се опитаме да ви изясним, какво трябва да означава това въздействие и как ученикът може да го разбере.

Когато в началото на ученичеството душата все още не може да се събуди от смъртния си сън, ученикът долавя само гласа на Школата. Гностичните радиации нямат глас; те са само излъчвания, които достигат светилището на сърцето, защото то е възприемчиво за радиациите на Розата, на Праатома. Тази Роза на сърцето е действаща, защото човекът жадува, копнее и търси едно ново жизнено състояние. Чрез нея сърцето вдишва гностични радиации, които имат за цел да проникнат в кръвоносната система.
Обаче без интелигентно съзнателно сътрудничество на ученика това е невъзможно. Ето затова на ученика трябва да говори гласът на Школата. Този глас трябва да накара ученика да осъзнае своето състояние, както и да обясни неговото търсене и неговото “защо”. Ако ученикът възприеме обяснението, гласът на Школата може да отиде по-нататък и да му покаже как да реагира на гностичните излъчвания чрез осъзнато, спонтанно отваряне на своето сърце за Светлината, така че чрез прилагане на едно сериозно ученичество то да стане действащо.

Вие познавате гласа на Школата, разясненията, настойчивия зов, съвета, който Школата непрестанно ви дава. Ако сега слушате този глас и с цялата си интелигентност на сърцето съзнателно приемате гностичната светлина и по този начин тя започва да действа във вашата кръв, в нервния ви флуид и във всички други флуиди на вашето природно душевно състояние, тогава много бързо идва моментът, когато истинската, по-висшата, вечната душа започва да се събужда от пленничеството на еоните и става действаща. Тогава наред с гласа на Школата прозвучава и гласът на душата. Това, както ще разберете, е един вътрешен глас, който обяснява на ученика, какво има предвид Школата, към какво насочва и на какво учи. Гласът на душата помага в процеса на новото развитие.

Но обърнете внимание, че в тази фаза от голямото развитие на ученика, душата още не може да се изяви като истински жива душа, тя все още не може да води и сама да направлява целия живот. Тя може да дава само внушения като едно тихо нашепване. Тя говори в картини и образи, така че интуицията на сърцето да може да я разбере и да намери утеха.
Тази фаза в ученичеството се нарича “мистичната фаза”. В светото писание ние можем да прочетем за този богат мистичен живот; за прекрасните взаимоотношения между душата и сърцето. И е сигурно, че който в тази свързаност между Школата и душата следва гласовете на тези възлюбени – душа и сърце, никога не може да се обърка или заблуди.

Много псалми, например, подробно свидетелстват за този във висша степен прекрасен мистичен живот. Те показват как в тази фаза душата трябва да се бори с разнообразните вълнения и пориви на сърцето. Вие ще разберете това и напълно ще осъзнаете причините.
Ако някога изследвате целия си чувствен живот, тогава ще знаете, на колко много напрежения е подложен той и как поддържа обвързаности, които са вредни за ученичеството. Когато Школата например ви дава разяснения за необходимото изправяне на пътищата и процесите, които следват, и ако поради определени съображения на сърцето вие проявявате тенденция към бездействие, тогава вие сте склонни да възприемате гласа на Школата най-много като една теоретична възможност. И точно тогава започва да ви говори гласът на душата. Тогава душата предизвиква във вас един вътрешен конфликт. Тогава повеждате една голяма вътрешна битка. И блажен е човекът, който тогава слуша гласа на душата и наистина може да каже, както в псалм 119(118:7):

“Ще Те възхвалявам в искреността на сърцето, когато се уча от справедливостта на твоята правда”.

Пречистете съвършено сърцето си, водени от гласа на душата, за да може гностичната светлина да получи свободен достъп. Мислете при това за познатите слова: “Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога”. Това означава, че в хода на процеса на освещаване един ден те ще срещнат телесно “Другия”.

(от книгата на Катароза де Петри "Седем гласа говорят", гл. III)

Галерия

Термини

Посетете речника ТУК