МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН” 11. май. 2024 г. от 10:00 ч.

Един опит да изследваме в дълбочина произведението на Лао Дзъ "Дао Дъ Дзин" от гностична гледна точка.

“Ако Дао бъде изказано с думи, То не би било вечното Дао.
Ако Името бъде изречено, То не би било вечното име.
Като небитие може да се каже, че То е основата на всеоткровението.
Като битие, То е майката на всички неща.
Затова, ако сърцето е постоянно “пусто”, т.е. свободно от всички земни стремежи и желания,
човек е способен да види мистерията на духовната същност на Дао.
Ако сърцето е постоянно “напълнено”, т.е. ако то е пълно със земни желания и стремежи,
човек е способен да види само ограничените форми, имащи граници.
И битието и небитието произтичат от един и същ източник,
но са различни по своите цели и действия.
И двете са изпълнени с тайна и тази тайна е вратата към Живота.”
глава 1-ва от "Дао Дъ Дзин"

Заповядайте на 11.05.2024 /събота/, от 10:00 ч.
в Казанлък, във "Военен клуб", бул. "Розова долина" № 8, ет. 3.
.
Вход свободен!

Адрес на събитието

КАЗАНЛЪК

Военен клуб, ет. 3, бул. Розова долина № 8

от 10:00 ч.