ПУЛСЪТ НА ЗЕМЯТА В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ 28. април. 2024 г. от 14:00 ч.


Ерата на Водолея повишава честота на трептене на сърцето на земята. Нейният импулс разтърсва света, за да ни пробуди. Силата на този импулс нараства и упражнява все по-голямо въздействие върху цялото човечество. Защото импулсът на Водолея активира петия етер – огнения или електрическия етер, който произлиза от нарастващата вибрационна честота на сърцето на земята.

Всеки трябва да реагира на него, било то позитивно или негативно. Така че какво ще се случи с нашата планета в близко бъдеще, зависи изцяло от нашата реакция.

Приятели, ако темата ви интересува, от името на Школата на Златния розенкройц, ви каним на среща-разговор на тема „Пулсът на Земята в Ерата на Водолея“, на 28.04.2024 (неделя) от 14:00 часа, в Кюстендил, Читалище "Братство"–1869 ул. „Патриарх Евтимий“ №18.


Вход свободен!

Адрес на събитието

КЮСТЕНДИЛ

Читалище "Братство"–1869 ул. „Патриарх Евтимий“ №18

от 14:00 ч. до 16:00 ч.