ЧОВЕКЪТ В ТЪРСЕНЕ НА СЕБЕ СИ 27. април. 2024 г. от 16:00 ч.


Бихме искали заедно да се задълбочим в следните въпроси:
Защо смятаме, че сме изгубили нещо?‌
Ако сме изгубили нещо, какво точно търсим?‌
Къде трябва да търсим?‌
Има ли надежда?
Има ли признаци, че вървим в правилната посока?‌
Какво ще се случи с нас, когато намерим това, което търсим?

Ако тези въпроси ви интересуват, моля, чувствайте се добре дошли и заедно ще се опитаме да намерим отговорите, които търсим!

Каним ви на представяне на темата и обсъждането ѝ: 27.04.2024 г., неделя, 16:00 часа, гр. Плевен, ул. 'Цар Борис III' №12, Търговски център Макси - ет. 4, зала 4

Вход свободен!

Адрес на събитието

ПЛЕВЕН

ул. 'Цар Борис III' №12, Търговски център Макси - ет. 4, зала 4

от 16:00 ч. до 18:00 ч.